نیک دیویس

متخصص سئو

مری کلارینس

طراح UI/UX

توماس وایت

مدیر داخلی

مری فلین

دیجیتال مارکتر

تابی می

مدیر داخلی

تینا براون

مدیر عامل

نینا اسپکتر

مدیر ارشد